Szanowni Państwo,


Od 1973 roku pracuję naukowo, zajmując się szeroko rozumianymi zagadnieniami pieniądza i finansów. Do września 2006 r. byłem zatrudniony w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ostatnio na stanowisku kierownika Katedry Bankowości. W latach 2006-2014 pracowałem na stanowisku profesora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a dodatkowo - w  Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni. Po przekształceniu Uczelni bocheńskiej w Wydział Zamiejscowy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach jest ona mim jedynym miejscem pracy.

 
Praca naukowa w dziedzinie finansów, pieniądza i bankowości pozwoliła mi na gruntowne poznanie i przemyślenie głoszonych przez ekonomistów teorii w tym zakresie i doprowadziła do stanu, w którym jestem pewny, że tzw. główny nurt teorii ekonomii oparty jest na błędnych przesłankach i prowadzi w ślepy zaułek. Jednym z efektów moich przemyśleń stała się książka, którą wydałem w 2005 roku, pt.: Manowce keynesizmu. Zawarte są w niej pierwsze, niemające jeszcze jednolitej formy, efekty moich rozważań nad istotą pieniądza i gospodarowania oraz nad różnymi aspektami działalności gospodarczej człowieka. Oprócz tekstów krytycznych wobec „głównego nurtu”, a w szczególności wobec teorii keynseistowskiej, w książce tej znalazły się zalążki teorii, którą nazywam personalistyczną teorią pieniądza i gospodarki albo po prostu ekonomią personalistyczną.

Niektóre artykuły z tego zakresu znalazły się w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia. W międzyczasie prowadziłem otwarte seminarium w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni, zatytułowane „Odkłamywanie ekonomii”. Jego przedmiotem były zagadnienia dotyczące celu i istoty działalności gospodarczej ludzi oraz podstawowych mechanizmów funkcjonowania rynku z wykorzystaniem koncepcji pieniądza kredytowego. Dzięki niej można dostrzec istotę i cel gospodarki opartej na wymianie oraz zasady jej funkcjonowania, a nade wszystko dociec przyczyn różnych patologii obecnych w życiu społecznym i gospodarczym współczesnego świata.  

Jako naukowiec zmierzam do odkrywania prawdy o otaczającym nas świecie i o jego mechanizmach. Z oczywistych jednak powodów chciałbym dotrzeć z moimi przemyśleniami do możliwie szerokiego kręgu ludzi, zarówno naukowców, jak i ludzi z nauką niezwiązanych, zarówno tych, którzy pełnią różne ważne funkcje w społeczeństwie, jak i ludzi, którzy po prostu żyją, próbując realizować swoje życiowe cele. W każdej z ról znajomość zasad i mechanizmów działania społeczeństwa, w tym i zasad, na jakich działa gospodarka rynkowa, jest jednym z podstawowych warunków właściwych zachowań ludzi i podejmowania przez nich właściwych decyzji zarówno w sferze życia osobistego i rodzinnego, jak i w sferze życia społecznego. 

Kierując się takimi motywami, udostępniam tę stronę wszystkim, których interesują problemy poruszane w moich tekstach. Będę na niej zamieszczał kolejne efekty moich przemyśleń w postaci artykułów i esejów dotyczących interesującej mnie problematyki. Zapraszam do uczestnictwa w narodzinach teorii ekonomii personalistycznej